Elektroencefalografia – wytyczne prowadzenia badań wg ACNS

  Amerykańskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej (ACNS) w celu unormowania prowadzonych badań elektrofizjologicznych, w tym EEG, EP, EMG opublikowało wytyczne dotyczące zarówno sprzętu jak i metod oraz samego procesu prowadzenia badań. Zestaw wytycznych ACNS w języku angielskim można znaleźć tutaj .
Poniżej publikujemy skrót  podstawowych wytycznych dotyczących prowadzenia badań EEG przetłumaczonych na język polski

 1. Minimalne wymagania techniczne dla badań EEG
2. Minimalne wymagania techniczne dla pediatrycznych badań EEG
3. Minimalne wymagania techniczne dla badań EEG przeprowadzanych przy podejrzeniu śmierci mózgowej
4. Standardy w praktyce elektroencefalografii klinicznej
5. Wytyczne do nazewnictwa elektrod w systemie 10-10
6. Propozycje standardowych montaży do wykorzystania w pracowni EEG
7. Wytyczne do wykonywania opisów badań EEG
8. Wytyczne do rejestrowania badań EEG na nośnikach cyfrowych
12. Wytyczne do wykonywania badań długoterminowych (LTM) w padaczce
13. Podsumowanie zastosowań technik cyfrowych