Badanie EEG – informacje dla techników

Każde badanie powinno rozpocząć się zapisaniem danych pacjenta. Po tym etapie należy rozmieścić elektrody na głowie pacjenta. Należy dokładnie, zgodnie z systemem 10-20 pozycjonować elektrody. Wszystkie wątpliwości należy rozstrzygać poprzez pomiar głowy pacjenta, najlepszym rozwiązaniem są każdorazowe pomiary. Po umieszczeniu elektrod należy wykonać pomiar ich oporności. Oporności należy utrzymywać poniżej 5 kOhm. W razie występowania w czasie zapisu artefaktów należy ponownie kontrolować i poprawiać oporności. Przed przystąpieniem do właściwego zapisu należy zarejestrować fragment kalibracji (o ile jest to możliwe, komputerowe aparaty EEG zwykle kalibrują się automatycznie). Po kalibracji należy wykonać właściwy zapis EEG, zgodnie z obowiązującymi w pracowni standardami i zaleceniami lekarza kierującego na badanie. Po wykonaniu badania, jeśli zmieniane były parametry zapisu (wzmocnienie, filtracje) należy ponownie wykonać zapis fragmentu kalibracji. Nie należy rutynowo używać włączonego filtru sieciowego.

Wytyczne związane z EEG przygotowane przez IFCN można znaleźć tutaj.

Tutaj jest strona IFCN a tutaj oddział europejski IFCN.

W tym miejscu są wytyczne amerykańskie ACNS.