Aplikacja elektrod – informacje dla techników

Przed przystąpieniem do rozmieszczania elektrod na głowie pacjenta należy dokładnie oznaczyć ich położenie zgodnie z zasadami przyjętymi w systemie 10-20. Następnie należy oczyścić i odtłuścić ustalone miejsca skóry głowy – najlepiej specjalnie do tego przeznaczoną pastę lub żelem np. Nuprep ewentualnie czystym alkoholem (etylowym lub izopropylowym) lub acetonem. (Uwaga: Spirytus i aceton wysuszają skórę, co powoduje pogorszenie kontaktu elektroda-skóra.) Elektrody miseczkowe należy przykleić do skóry głowy przy pomocy kolodium lub pasty klejącej np. EC2+, miseczki wypełnić wcześniej pastą przewodzącą – np. również EC2+ lub Ten20 albo po przyklejeniu żelem przewodzącym do EEG przy pomocy strzykawki z tępą! igłą. Elektrody grzybkowe umieszcza się na głowie przy pomocy siatki gumowej, elektrody te powinny być nasączone roztworem soli fizjologicznej, która zapewnia kontakt elektryczny skóry głowy z elektrodą. Należy utrzymywać oporność elektrod poniżej 10 kOhm, lepiej poniżej 5 kOhm. Ważne jest utrzymywanie zbliżonych oporności wszystkich elektrod, dotyczy to także elektrody referencyjnej i uziemiającej. Po badaniu należy zdjąć elektrody, oczyścić skórę głowy z resztek żelu lub pasty. Kolodium odkleja się przy pomocy acetonu, pasty EC2+ i Ten20 zmywa się wodą.

Pacjentów w czasie wcześniejszego zapisywania na badanie należy poprosić o umycie głowy w przeddzień badania (nie w dniu badania!).